Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Gospodarka odpadami komunalnymi » Segregacja odpadów komunalnych

Segregacja odpadów komunalnych

Sortowanie śmieci zaczyna się w domu...

 → Selektywna zbiórka odpadów komunalnych we własnym domu jest podstawowym krokiem do odzysku i recyklingu.   

→ Segregowanie odpadów komunalnych na terenie posesji pozwala na gospodarowanie nimi w sposób efektywny, ekologiczny i ekonomiczny między innymi poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska jak również zmniejszenie ilości odpadów trafiających do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia w nim odpadów zmieszanych.  

→ Segregacja odpadów w gospodarstwie domowym w naszym systemie polega na zbieraniu do pojemników i worków odpadów komunalnych z podziałem na frakcję suchą, mokrą, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz na zbieraniu w wydzielonych miejscach innych odpadów komunalnych, o których mowa Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godziesze Wielkie tj. odpadów problematycznych.   

W ramach frakcji suchej wydzielane są następujące surowce wtórne: papier i tektura, szkło i opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne i metale. 

Sortowanie śmieci się opłaca! Pamiętajmy, że prawidłowo prowadzona segregacja odpadów komunalnych obniża koszty funkcjonowania systemu obioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Godziesze Wielkie, a tym samym pozwala na utrzymanie bardzo niskich opłat pobieranych od mieszkańców.  

→  Poradnik