Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Organy władzy publicznej » Rada Gminy » Finanse publiczne » Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2017 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Zofia Flak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Kubacka (14/03/2018 15:19:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Kubacka (14/03/2018 15:19:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Kubacka (11/04/2018 10:30:55)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2016 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2015 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2014 rok

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Godziesze Wielkie z wykonania budżetuGminy za 2014 rok

Załacznik nr 1 - dochody

Załacznik nr 2 - wydatki

Załacznik nr 3 - Wydatki majatkowe, w tym zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w 2014 roku

Załacznik nr 4 - Fundusz sołecki

Załacznik nr 5 -  wykaz udzielonych dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w 2014 roku , Załacznik nr 6 - wykaz udzielonych dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2014 roku

Załącznik nr 7 - zestawienie dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz wydatków zrealizowanych z tych środków na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2014 roku

Załącznik nr 8 - realizacja Funduszu sołeckiego za 2014 rok

Załącznik nr 9 - realizacja w 2014 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi  

Załącznik nr 10 - realizacja własnych zadań inwestycyjnych w 2014 roku przez Gmine Godziesze Wielkie w zakresie infrastruktury drogowej według efektów

 

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2014 roku

Zestawienie stanu środków trwałych , pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów i księgozbiorów w Gminie Godziesze Wielkie na dzień 31.12.2014 roku

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Godziesze Wielkie przyjętych w 2014 roku do ewidencji księgowej Urzędu Gminy Godziesze Wielkie w drodze inwentaryzacji 

Uchwała Nr SO 0954/1/1/Ka/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Godziesze Wielkie sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Kubacka (11/03/2015 14:08:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Kubacka (11/03/2015 14:08:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Kubacka (26/03/2015 07:52:13)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2013 rok
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2012 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Kubacka (22/03/2013 08:15:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Kubacka (22/03/2013 08:15:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Kubacka (12/04/2013 13:18:08)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2011 rok.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Walas (07/05/2012 13:46:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Walas (07/05/2012 13:46:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Walas (07/05/2012 14:03:11)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy godziesze Wielkie za 2010 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Kubacka (31/03/2011 13:22:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Kubacka (31/03/2011 13:22:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Kubacka (13/04/2011 14:35:40)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2009 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Kubacka (25/02/2010 14:16:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Kubacka (25/02/2010 14:16:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Kubacka (18/05/2010 13:18:17)
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godziesze Wielkie za 2008 rok
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Kubacka (10/06/2009 13:31:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Kubacka (10/06/2009 13:31:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Kubacka (10/06/2009 13:37:53)