Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wnioski do pobrania » Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo

    

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

W związku z przedłużającą się suszą na terenie Gminy Godziesze Wielkie, Gminna Komisja  do Szacowania Strat w Rolnictwie przedłuża przyjmowanie wniosków do dnia 26 sierpnia 2015r. W celu ustalenia strat w gospodarstwie do protokołu podaje się wszystkie uprawy roślinne oraz produkcję zwierzęcą. Wysokość tak opisanych strat nie może być niższa niż 30%.

Wnioski złożone w lipcu 2015r zostaną skorygowane i nie ma potrzeby ponownego ich składania.

Wnioski można składać do 26 sierpnia 2015 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html lub Urzędzie Gminy.

Wniosek do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Godzieszach Wielkich

 

   ************************************************************************************

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

                     Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku wystąpieniem w miesiącu maju bardzo niskich opadów deszczu zasygnalizowano Wojewodzie Wielkopolskiemu możliwość wystąpienia na terenie Gminy Godziesze Wielkie klęski suszy.

Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa wspólnie z INGW prowadzi system monitoringu suszy rolniczej, z ostatniego raportu wynika, że dotknięte trwale klęską suszy zostały na naszym terenie jedynie uprawy zbóż jarych.

W związku z tym można zgłaszać do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie wnioski o dokonanie oględzin na terenach upraw zbóż jarych, które zostały uszkodzone. Komisja sporządzi protokół,  który określi procentowe straty w całym gospodarstwie rolnym. W celu ustalenia strat w gospodarstwie do protokołu podaje się wszystkie uprawy roślinne oraz produkcję zwierzęcą. Wysokość tak opisanych strat nie może być niższa niż 30%

Protokół ten będzie podstawą o ubieganie się o dopłatę do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji.

                      

Wnioski można składać do 10 lipca 2015 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich. Komisja pracę rozpocznie od 13 lipca 2015 roku.    

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html lub Urzędzie Gminy.

Wniosek do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Godzieszach Wielkich

    

****************************************************************************** 

KURENDA

DO MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

               Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku z wystąpieniem klęski huraganu i nawalnych deszczy rolnicy, mogą zgłaszać wnioski do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie o przeprowadzenie lustracji strat. Po dokonaniu oględzin uszkodzonych upraw Komisja sporządzi protokół strat, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt preferencyjny w przypadku uzyskania strat w rocznej produkcji powyżej 30 % lub do udokumentowania w ARiMR utraty plonu.                                                    

Wnioski można składać do 21 czerwca 2013 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

Komisja pracę rozpocznie po 24 czerwca 2013 roku.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html w Urzędzie Gminy lub u sołtysa.

                                                                                        z up. Wójta Gminy

                                                                                        Teresa Walęcka

                                                                                       Sekretarz Gminy

  

   Dokumenty do pobrania:

 Wniosek do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie w Godzieszach Wielkich

    

******************************************************************************* 

KURENDA 

DO
MIESZKAŃCÓW GMINY GODZIESZE WIELKIE

 

        Wójt Gminy Godziesze Wielkie informuje, iż w związku z wystąpieniem wody na rzece Prośnie w dniach 04 - 08 maja 2013r rolnicy, których pola położone są w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki mogą zgłaszać wnioski do Gminnej Komisji do Szacowania Strat w Rolnictwie o przeprowadzenie lustracji strat.

Po dokonaniu oględzin uszkodzonych upraw Komisja sporządzi protokół strat, który będzie podstawą do ubiegania się o kredyt preferencyjny w przypadku uzyskania strat w rocznej produkcji powyżej 30 % lub do udokumentowania w ARiMR utraty plonu w wyniku zalania.                                                    

 

Wnioski można składać do 23 maja 2013 roku w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Godzieszach Wielkich.

Komisja pracę rozpocznie 24 maja 2013 roku i do tego czasu nie należy uszkodzonych upraw zaorywać.

 

Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://pgodzieszew.wokiss.pl/bip/wnioski-do-pobrania/rolnictwo.html w Urzędzie Gminy lub u sołtysa.


Józef Podłużny

Wójt Gminy

   Pliki do pobrania:

   Informacja i oświadczenie o stratach poniesionych przez rolnika w 2013 roku 

 

 ****************************************************************************************************************

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

informuje:

każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 01 marca 2010 roku do 31 marca 2010 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Godziesze Wielkie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2009 roku do 28 lutego 2010 roku,
  • w terminie od 1 września 2010 roku do 30 września 2010 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Godziesze Wielkie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2010 roku do 31 sierpnia 2010 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2010 rok.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2010 roku wynosi 73,10 zł *  ilość ha użytków rolnych

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akzyzowego

Wzór wniosku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Wnioski należy składać w Urzedzie Gminy w Godzieszach Wielkich pok. 3, parter.

Wójt Gminy Godziesze Wielkie

informuje:

każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 02 marca 2009 roku do 31 marca 2009 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Godziesze Wielkie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2008 roku do 28 lutego 2009 roku,
  • w terminie od 1 września 2009 roku do 30 września 2009 roku należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Godziesze Wielkie wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2009 rok.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2009 roku wynosi 73,10 zł *  ilość ha użytków rolnych

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akzyzowego

Wzór wniosku

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 sierpnia 2006 roku w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Wnioski należy składać w Urzedzie Gminy w Godzieszach Wielkich pok. 3, parter.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Mirosława Kubacka (05/03/2009 11:04:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Mirosława Kubacka (05/03/2009 11:04:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Mirosława Kubacka (19/08/2015 10:06:35)